Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov

Slovenčina Čeština

O téme porovnávacích štatistík si môžete prečítať blog Progres študenta.

EduPage umožňuje učiteľovi alebo vedeniu školy prezerať si rôzne porovnávacie štatistiky na základe výsledkov žiakov. Nájdete ich v sekcii Známky/Štatistika/Porovnávacie štatistiky.

Vyberte predmet, triedu, školský rok a zdroj dát. Zdrojom dát je to, čo ideme porovnávať. Môžeme napríklad porovnať známky na vysvedčení z matematiky za uplynulé 3 roky. Aký význam majú farby políčok a šipky sa dočítate vo vysvetlivkách.


Zdrojom dát môže byť aj aktuálny priemer žiaka, alebo iné udalosti v žiackej knižke – napríklad písomky, či testovania. Vyberte Zdroj dát/Vlastný výber/Vybrať ďalšie-viaceré stĺpce.

Výsledok:

Triedny učiteľ alebo administrátor si môže zobraziť aj iný pohľad – a to na prospech jedného študenta v rôznych predmetoch. Zvoľte pohľad Predmety študenta.