Ako odlíšiť niektoré známky farbami

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak chcete vidieť niektoré známky zvýraznené farbami tak, ako na nasledujúcom screenshote známky 4 a 5,

nastavte známkam farby:

Môžete priradiť farby aj všetkým známkam: