Ako zobraziť detaily existujúcej známky?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ si vie zobraziť detaily každej známky v IŽK.
Kurzorom myši si vyberte známku a dvojklikom roztvoríte dialógové okno. Následne kliknite na detaily.

Zobrazia sa detaily známky, kde je uvedené kto známku udelil, kedy bola podpísaná rodičom, kedy žiakom a iné parametre.