Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ si môže prispôsobiť vzhľad internetovej žiackej knižky tak, ako potrebuje.

1. Chcem v IŽK zobraziť komentáre k známkam:
Kliknite na "Zobraziť" a zaškrtnite zobraziť komentáre ku známkam.

2. Nechcem v IŽK zobraziť komentáre k známkam:
Ak naopak nechcete komentáre pri známkach zobrazovať, odškrtnite položku Komentáre ku známkam. Namiesto komentára sa zobrazí pri známke len malá ikona. Ak sa nastavíte myšou nad ikonu, zobrazí sa vám obsah komentára v nápovede.

3. Zobrazenie podpísaných/nepodpísaných známok
Kliknite na "zobraziť" a zaškrtnite označiť podpísané známky. Zeleným perom sa vyznačia známky podpísané rodičom. Šedé očko znamená, že žiak videl známky.


Poznámka: Ak sa rodičia prihlasujú do EduPage žiackym kontom, nemôžu podpísať známky. Na to je potrebný rodičovský prístup.

Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

4. Zobrazenie dátumu udelenia známky alebo priemeru
Kliknite na "zobraziť" a zaškrtnite dátum udelenia známky a priemer. Príslušné veci sa zobrazia.


Podobným spôsobom si môže učiteľ prispôsobovať vzhľad žiackej knižky tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.