Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?

vysvedčenie

Slovenčina Deutsch

Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?

Vedenie školy môže skontrolovať známky a aj slovné hodnotenia, ktoré zadali učitelia takto:
V Známkach treba zvoliť Všetky predmety a Vysvedčenie 1.polrok. Pri každom predmete je známka i slovné hodnotenie.


Ak stĺpec slovné hodnotenie nevidíte, treba si ho zaškrtnúť v záložke Zobraziť.

Vedenie školy môže skontrolovať známky a aj slovné hodnotenia aj po predmetoch takto:

V hornom menu zvoľte triedu, predmet a obdobie - napr. vysvedčenie 2.polrok.

V prehľade vidíte známky aj slovné hodnotenie, ak ho učiteľ v danom predmete zadal.

Všetky návody: Vysvedčenia 2020