Priebežné slovné hodnotenie

Slovenčina Čeština

Pri vytváraní novej udalosti zvoľte typ hodnotenia: Iba text.


Do stĺpca zadávate slovné hodnotenie.


Systém, pochopiteľne, nevie vypočítať zo slovného hodnotenia priemer.