Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ak chcete ohodnotiť aktivitu žiakov extra bodmi, zvoľte pri vytváraní udalosti v IŽK typ hodnotenia Body. Maximálny počet bodov nastavte na 0.

Všetky body, ktoré potom žiakom zadáte, budú započítané ako extra body.

Systém funguje aj v prípade záporných bodov (za pasivitu).