Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pokiaľ si pri vytváraní novej udalosti v žiackej knižke zvolíte typ hodnotenia "Známka vypočítaná z bodovej / percentuálnej hodnoty", je potrebné nastaviť stupnicu, podľa ktorej sa známka vypočíta.

Vytvorte si svoju stupnicu, kde si zadefinujete percentuálne hranice pre jednotlivé známky.

Túto stupnicu potom môžete používať vždy pri prepočte bodov/percent na známku takto:

Ak hodnotíte napr. písomku za 35 bodov, pri vytváraní novej udalosti v žiackej knižke nastavte maximálny počet bodov na hodnotu 35. 35 bodov predstavuje 100%.
Iný bodový zisk sa alikvotne (pomerne) prepočíta na percentá. Na základe percentuálnej stupnice systém vypočíta známku.

Príklad: Žiak dostane z písomky 27 bodov (čo je 77.1% z 35 bodov), systém na základe stupnice "Hodnotenie - percenta" vypočíta žiakovi známku 2 (od 70% do 85%).

Tá istá stupnica sa dá použiť na prepočet bez ohľadu na to, aký je maximálny bodový zisk z písomky. Rovnako dobre sa dá použiť na 10 bodovú písomku, ako aj na 57 bodovú. Dôležité je pri vytváraní novej udalosti (písomky) zadať, aký je jej maximálny počet bodov. Ten potom zodpovedá 100 percentám.

Druhý spôsob prepočtu bodov na známku je taký, že pre každú písomku si učiteľ zadefinuje inú stupnicu v závislosti od maximálneho počtu bodov.

Učiteľ nastaví bodové hranice pre jednotlivé známky.

Systém známky vypočíta podľa zadaných bodových hraníc.

Nevýhodou tohto druhého spôsobu prepočtu je, že ak majú písomky rôzny počet bodov, treba vymýšľať inú stupnicu pre každú písomku v závislosti od maximálneho počtu bodov. Taktiež hodnotenie môže byť pri každej písomke trochu iné. Z tohto dôvodu je prvá možnosť spravodlivejšia a taktiež je to podstatne menej práce pre učiteľa.