Ako zadať žiakovi prestup do inej triedy?

presun žiaka

Pri prestupe žiaka do inej triedy počas školského roka je potrebné zaznamenať túto zmenu.
Najprv preradí administrátor v aSc Agende žiaka do triedy, do ktorej prestúpil. Viac informácií nájdete v tomto návode

Publikovaním aScAgendy na EduPage stránkou sa potom zmeny prejavia aj na stránke, ale zmenu triedy je potrebné ešte dokončiť na EduPage stránke a to ako administrátor cez sprievodcu nastavením


"Dáta školy":


kde zvolíte "Žiaci" a pri danom žiakovi "viac":


kliknete na ikonku pluska pri triede:


a zadáte triedu v ktorej žiak začínal štúdium a od akého dátumu prestúpil do inej triedy


Ak je žiak v novej triede pridelený do nejakej skupiny, tak je potrebné začleniť žiaka do skupiny cez zmeny počas šk. roku: Žiak zmení skupinu počas školského roka. Túto zmenu žiaka v skupine je potrebné nastaviť iba v novej triede, v pôvodnej triede sa táto zmena nenastavuje.