Ako zadať školského digitálneho koordinátora?

Zadajte e-mail na osobu zodpovednú za vaše školské IT. Tento e-mail bude tím EduPage kontaktovať v prípade potreby riešiť technické záležitosti.

V sprievodcovi vyberiete základné informácie.


V základných údajoch vyplníte kolónku digitálneho koordinátora.

Ďaľšie návody: Zadávanie dát