Ako zadať zmenu priezviska učiteľky?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zmenu priezviska najprv zadáte v aSc Agende: jednoducho v karte učiteľa prepíšete priezvisko.
Následne túto zmenu dokončíte v edupage ako administrátor cez Sprievodcu


Vyhľadajte časť Dáta školy.


kde zvolíte Učitelia a pri danom mene "viac":


kliknete na ikonku krúžku pri priezvisku:


zvolíte pridať zmeny


kde napíšete pôvodné priezvisko a dátum zmeny: