Triedny učiteľ - začiatok školského roka

Slovenčina Čeština

1. Prístup do EduPage pre žiakov
Kontá pre žiakov vytvára administrátor v programe aScAgeda. Triedny učiteľ môže vytlačiť a rozdať žiakom ich prístupové údaje do EduPage:
Ako zistiť/vytlačiť žiakom heslá do EduPage žiackeho konta

2. Rodičovské kontá
Rodičovské kontá sa vytvárajú priamo na EduPage stránke:
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

Na začiatku školského roka si pred prvým rodičovským združením vytlačte prehľad emailových adries rodičov kvôli aktualizácii údajov.
Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov

3. Povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek
Elektronické ospravedlnenky znižujú pracovné zaťaženie triednych učiteľov. Všetku administratívnu prácu vykonajú rodičia - zadajú dátum, hodinu, dôvod absencie. Učitelia už len ospravedlnenku od rodiča schvália alebo zamietnu.

Aby mohli rodičia zadávať elektronické ospravedlnenky, musí ich triedny učiteľ povoliť.
Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek

4. Zadeľovanie žiakov na krúžky
Na každej škole môže fungovať zadeľovanie žiakov na krúžky trochu ináč.

Niektoré školy využívajú možnosť prihlasovania žiakov na krúžky cez modul Prihlasovanie: Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?

Ak na vašej škole zadeľuje žiakov na krúžky triedny učiteľ, môžete to urobiť takto: Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?

Viac návodov: Triedny učiteľ