Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)

Slovenčina Čeština

Administrátor EduPage má v každej chvíli prehľad informácií o vyučovaní.
Na začiatku školského roka sú užitočné najmä tieto informácie:

Informácie o tom, ktorí učitelia majú/nemajú vytvorené hodiny: Prehľad a správa hodín
Prehľad o plánoch vytvorených v EduPage: Prehľad - plány
Kontrola, či sú žiaci správne zadelení v skupinách: Prehľad o zadeleniach žiakov
Prehľad o vytvorených kontách pre žiakov a rodičov: Prehľad administrátora o kontách pre žiakov a rodičov

Ďalšie návody:
Prehľad informácií o vyučovaní
Nový školský rok - administrátor