Ako premenovať novú EduPage stránku?

English Slovenčina Russian Thai

Po založení novej Edupage stránky cez aScAgendu sa vytvorí meno stránky ako náhodne vygenerovaný 8 miestny kód, napríklad 64293750.edupage.org. Toto meno EduPage stránky je však len dočasné a je potrebné zmeniť ho, ináč sa EduPage stránka po niekoľkých dňoch automaticky zruší.

Cez tlačidlo "Štart" "Základné informácie" vyberte "Premenovať EduPage".

V dialógovom okne prepíšte číselný kód novým menom EduPage (v našom príklade zsvesele) a stlačte "Premenovať EduPage". Adresa vašej stránky bude odteraz nazovedupage.edupage.org, v našom príklade zsvesele.edupage.org

Meno našej školy sa nedá zaregistrovať

Pri premenovaní stránky systém vyzve, aby ste zadali administrátorské heslo.

Administrátor sa odteraz bude prihlasovať na EduPage stránku tak, že ako prihlasovacie meno (login) uvedie meno stránky a použije heslo, ktoré si zvolil. Ako sa prihlásiť na EduPage stránku ako administrátor?