Červené hodiny so zvončekom

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V prehľade hodín administrátor vidí "červené hodiny so zvončekom". Zvonček znamená hodinu z rozvrhu.


Ak si kliknete na hodinu, vidíte túto informáciu:

V skutočnosti to ešte nie sú vytvorené hodiny, je to len informácia o tom, že takáto hodina by podľa rozvrhu mala existovať.

Sú dve možnosti:

1. Treba hodinu vytvoriť - celé políčko je červené.

Obvykle si hodiny vytvára učiteľ na začiatku školského roka. Učiteľ - moje hodiny
Ak si z nejakých dôvodov hodiny nevyvoril učiteľ, môže to za neho urobiť aj administrátor.

Hodinu vytvoríte tak, že kliknete na túto červenú hodinu a stlačíte Vytvoriť hodinu.

2. Druhá možnosť: učiteľ má hodinu vytvorenú, ale chýba prepojenie tejto vytvorenej hodiny so správnym názvom skupiny v rozvrhu - na obrázku je to hodina učiteľky Bojasovej.

Otvorte nastavenia hodiny a vytvorte toto prepojenie. Tu nájdete návod, ako to urobí:
- učiteľ: Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
- administrátor: Prepojenie delených hodín s rozvrhom

Prehľad a správa hodín