Administrátor - prehľad hodín

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Súhrn návodov ku správe hodín pre administrátora:

Prehľad a správa hodín
Prepojenie delených hodín s rozvrhom
Červené hodiny so zvončekom
Ako kopírovať delenia na skupiny?
Schváliť hodinu
Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná
Prehľad o deleniach hodín
Administrátor - prehľad informácií o vyučovaní