Čo je to responzívny dizajn stránky?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Responzívny dizajn stránok vznikol ako dôsledok čoraz častejšieho zobrazovania stránok na mobilných zariadeniach.

Šírka obrazovky hrá v tomto prípade hlavnú úlohu najmä preto, že z pohľadu používateľa nie je pohodlné skrolovať obrazovku v horizontálnom smere (do boku).

Responzívny dizajn stránky sa prispôsobuje aktuálnej šírke obrazovky, teda webová stránka vyzerá dobre na všetkých používaných zariadeniach:

- monitore počítača,
- tablete,
- smartfóne

Vďaka responzívnemu dizajnu sa prvky obrazovky, ktoré sa pri plnej šírke zobrazujú vedľa seba, pri menšej obrazovke ukladajú jeden pod druhý, prípadne sa premiestňujú na úplne iné miesto alebo schovávajú.

Jednou z hlavných výhod tohto riešenia je, že odpadá potreba riešiť zvlášť mobilnú verziu stránok a môžeme zvýrazňovať prvky, ktoré sú pre užívateľov na konkrétnom zariadení dôležité alebo vypustiť tie, ktoré dôležité nie sú.

Tvorba /zmena dizajnu web stránky
Ako poslať návrh webstránky kolegom na pripomenkovanie?