Ako nastaviť, aby konkrétny modul na webstránke videli len prihlásení používatelia?

Prihláste sa ako administrátor.

Zoznam všetkých modulov dostupných na webstránke si zobrazíte takto:
Kliknite na Štart/Moduly a navigácia/Zoznam všetkých dostupných modulov.

Pohľadajte v zozname ten modul, ktorému chcete zmeniť nastavenia.


V stĺpci Kto modul vidí zvoľte "Prihlásení používatelia".


Modul sa neprihláseným používateľom vôbec v menu na webstránke nezobrazí.

Webstránka