Čo môže na webstránke editovať učiteľ?

Slovenčina Čeština

Ak učiteľ klikne na tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu, v sekcii "Upraviť web stránku" vidí zoznam modulov, ktoré má právo upravovať.

Pokiaľ sa v zozname niektorý z modulov nenachádza, treba sa obrátiť na administrátora EduPage stránky. On môže učiteľovi pridať práva na editovanie ďalších modulov.
Prehľad a administrácia používateľských práv