Úprava niektorého z modulov webstránky učiteľom, ktorý má na jeho úpravu právo

Slovenčina Čeština

Upraviť vzhľad a obsah modulu môže okrem administrátora aj učiteľ s právom na úpravu webstránky, alebo s právom na úpravu konkrétneho modulu. Ukážeme si to na príklade modulu 2%.

1. Nastavte sa na webstránke na modul 2% a stlačte ikonu ceruzky v hlavičke modulu.

2. Zvoľte úpravu v sprievodcovi.

3. Môžete upraviť rozloženie tejto podstránky (vzhľad) alebo obsahovú časť.