Ako zmeniť jazyk EduPage stránok?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

EduPage stránky sa môžu zobrazovať v rôznych jazykoch.
Ak chcete zmeniť jazyk, na úvodnej stránke EduPage v ľavom menu zvoľte možnosť Web stránka.
Vyberte jazyk, v ktorom sa má EduPage zobrazovať.

Ako pridať ďalší jazyk na EduPage webovej stránke školy

Pokiaľ chcete zmeniť prednastavený jazyk EduPage stránky pre všetkých používateľov, postupujte takto:

V ľavom menu zvoľte Ovládací panel, potm Základné informácie a Štandardný jazyk vašich stránok.


Vyberte jazyk.

Viac informácií: Nastavenia webstránky