Ako preusporiadať novinky na webstránke?

Slovenčina Čeština

Publikované novinky na webstránke môžete preusporiadať tak, že sa myšou nastavíte nad dlaždičku s novinkou a v ľavej časti dlaždičky sa objaví kurzor v tvare švoršípky. Novinku potiahnutím presuniete na správne miesto.

Viac návodov:
Ako pridať novinku na webstránku?
Menu webstránky