Ako pridať novinku na webstránku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Novinky - rýchly prehľad

Novinku môže pridať buď administrátor, alebo učiteľ s právom na úpravu modulu.
Najjednoduchšia cesta, ako pridať novinku, vedie cez tlačidlo Štart, ktoré nájdete v ľavom hornom rohu vašej EduPage stránky.
V obľúbených krokoch vyhľadajte sekciu Stránka pre verejnosť a zvoľte Pridať novinku.

Otvorí sa Editor noviniek. Novinky, ktoré sú už zverejnené, nájdete v ľavej časti obrazovky pod názvom Publikované novinky. Ak potrebujete zverejnenú novinku upraviť, jednoducho si na ňu kliknite.

Na pridanie novinky stlačte žlté tlačidlo "Pridať novinku".

Novinka môžete mať titulný obrázok:

Titulný obrázok môžete vybrať alebo zmeniť v nastaveniach konkrétnej novinky. Titulný obrázok by mal mať štvorcový tvar, ináč ho systém oreže.

V ďalších nastaveniach novinky môžete zvoliť:
a) či chcete novinku zaradiť do školského kalendára
b) ak novinka obsahuje obrázok, tento môžete zaradiť do školského fotaolbumu
c) ak sa jedná o úspech, alebo ocenenie, môžete novinku vložiť aj medzi úspechy a ocenenia
d) môžete novinku pridať do prezentácie na úvodnej stránke.

Pri publikovaní novinky môžete zvoliť, či chcete, aby sa rodičom prišlo upozornenie o danej novinke alebo nie


Pri publikovaní novinky bude novinka ihneď zverejnená na web stránke školy.

Ak zvolíte aj poslať upozornenie, tak rodičia budú informovaný o danej novinke formou automaticky vytvorenej správe/ notifikácie v mobilnej aplikácii.