Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak si chcete skopírovať plán s prípravami z iného EduPage, postupujte takto:
Zvoľte hodinu, do ktorej chcete skopírovať plán na tom EduPage, do ktorého chcete plán kopírovať. Kliknite na Vytvoriť plán.


Zvoľte Skopírovať z iného plánu.


Pripojte si svoje konto z EduPage, z ktorého chcete skopírovať plán.


Zadajte svoje prihlasovacie údaje do konta, z ktorého chcete kopírovať a názov EduPage, napríklad:


Tu vidíte nové pripojené konto. Kliknite naň. Zvoľte predmet a školský rok, z ktorého si chcete skopírovať plán.


Zobrazí sa plán. Ak je to plán, ktorý chcete skopírovať, kliknite na Kopírovať a nahradiť plán.


Plán uložíte stlačením tlačidla Hotovo.


Plán sa prekopíroval aj s prípravami.

Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?