Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?

komentár

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Pokiaľ chcete žiakovi poslať len komentár k DÚ, testu či projektu, tj. nechcete ho ináč hodnotiť, postupujte takto:
Zvoľte záložku Odpovede žiakov. V pravej časti obrazovky kliknite na žiaka, ktorému chcete zadať komentár - tento žiak je zvýraznený žltou farbou.

Ak zadanie obsahuje len jednu úlohu (jednu kartu), komentár sa zadáva v hornej časti okna. Po zadaní komentára stlačte tlačidlo "Poslať komentáre".


Žiak dostane notifikáciu, v nej uvidí komentár učiteľa.


Ak sa v DÚ/teste nachádza viac úloh, učiteľ môže zadať komentár ku každej úlohe cez žlté hodnotiace políčko. Viac informácií k hodnoteniu pomocou tohto žltého políčka sa dočítate v tomto návode: Ako vyhodnotiť otvorené otázky?


Keď učiteľ ohodnotí všetky otázky, komentáre žiakovi pošle opäť stlačením tlačidla Poslať komentáre.


Žiak dostane notifikáciu, že mu učiteľ okomentoval jeho odpovede.