Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

Zvoľte modul 'Žiadosti / Vyhlásenia'.

Kliknutím na 'červené +' vyberte Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom.

Zvoľte dátum, ku ktorému žiadosť podávate.

Prečítajte si priložený dokument. Kliknutím na prílohu žiadosti sa dokument otvorí.

Uložením dostane administrátor správu, že ste sa so školským poriadkom oboznámili.