Ako manuálne pridať na krúžok žiaka, ktorý sa nevie prihlásiť cez EduPage?

Slovenčina Čeština

Ak sa niektorí zo žiakov neprihlásili na krúžok cez EduPage, lebo napr. nemajú EduPage, stále je možnosť pridať takýchto žiakov do krúžku manuálne.

Je viac spôsobov:
a) Učiteľ, ktorý vedie krúžok, si pridá žiaka do hodiny pre krúžok takto:


Kliknite do políčka pre výber žiakov.


Vyhľadajte žiaka. Najjednoduchší spôsob je začať písať jeho meno do vyhľadávacieho políčka a potom ho zaškrtnúť.

b) Administrátor môže pridať žiaka do krúžku cez Agendu online:
Kliknutím na krúžok sa otvorí rovnaký pohľad, ako učiteľovi. Ďalej treba postupovať rovnako, ako v predchádzajúcom prípade.

c) Taktiež vie admin pridať žiaka do krúžku v Agende online cez kartu žiaka podobne ako triedny učiteľ: Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?

d) Ak ste žiakov exportovali do krúžkov z prihlasovacej akcie, ešte pred exportom môžete žiaka manuálne prihlásiť na krúžok podobne, ako v tomto návode: link:u1041