Ako môže učiteľ zadať známky?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V hornom menu zvoľte záložku "Známky" a vyberte hodinu: Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Objaví sa tabuľka so zoznamom žiakov hodiny, ktorú ste vybrali. Zapíšte známku.
Ak chcete zadať viac ako jednu známku, jednoducho ich oddeľte čiarkou.

Známky, ktoré ste práve zadali, budú označené zelenou, pre uloženie na server musíte stlačiť tlačidlo "Uložiť zmeny".

Ku známke môžete doplniť aj komentár. Ako zadať komentár ku známke?

Známky môžete prehľadne zatriediť do stĺpcov podľa toho, z čoho známka je.
Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK

Žiaci i rodičia sa dozvedia o nových známkach prostredníctvom notifikácie.