Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Účastníkom, ktorí sa prihlásili cez modul 'Prihlasovanie' na výlet, lyžiarsky výcvik a pod., môže administrátor / učiteľ s právom na modul Platby priamo vytvoriť platobný predpis.

Zvoľte v bočnom menu 'Komunikácia' -> 'Prihlasovanie', a potom vyberte 'Spravovať akcie'.

Vyberte konkrétnu akciu, kliknite na tri bodky a vyberte 'Predpisy'.

Systém prepne administrátora do modulu Platby - časť 'Predpisy'.

Na výber sú 3 možnosti, ako vytvoriť predpis:

 • extra predpis pre každý cieľ - vytvoríte taký počet samostatných predpisov, koľko je v akcii zadaných cieľov. Použite, ak máte iba jeden - dva ciele, pri veľa cieľoch alebo akciách môže táto voľba spôsobiť neprehľadnosť v predpisoch.

 • jeden predpis s modifikáciou pre každý cieľ - použite v prípade, ak má akcia viac cieľov a užívateľ môže mať najviac jeden cieľ. Poplatok pre každý cieľ môže byť iný, užívateľ prihlásený na akciu bude mať pridelený poplatok iba podľa svojho zvoleného cieľa.

 • jeden predpis s poplatkom pre každý cieľ - použite v prípade, ak má akcia viac cieľov a užívateľ môže mať vybratých viac cieľov. Aj v takomto prípade však platí maximálne jeden poplatok bez ohľadu na počet cieľov.

  Príklad:
  Prihlasovacou akciou je lyžiarsky výcvik s tromi cieľmi - bežkovanie, zjazdové lyžovanie a snowboardovanie. Za zjazdové lyžovanie a snowboardovanie sa platí rovnaká suma 120 eur a žiaci prihlásení na bežkovanie platia 90 eur.

  Administrátor má 3 možnosti, ako vytvoriť predpis:
  a) pre každý cieľ vytvorí samostatný predpis - Lyžiarsky výcvik - zjazdové lyžovanie, lyžiarsky výcvik - snowboardovanie, lyžiarsky výcvik - bežkovanie

  b) jeden predpis pre akciu 'Lyžiarsky výcvik' s tromi modifikáciami pre jednotlivé ciele (odporúčané). Keďže každý žiak môže mať zvolený len jeden cieľ, bude mať iba jednu modifikáciu s jedným správnym poplatkom.

  c) jeden predpis pre akciu 'Lyžiarsky výcvik', ale žiaci si môžu vybrať viac cieľov a tým pádom môžu mať aj viac modifikácií platobného predpisu.

  Ak sa prihlási na lyžiarsky výcvik ďalší účastník, administrátor jednoducho zaktualizuje zoznam používateľov podľa aktuálne prihlásených účastníkov - v predpisoch zvolí 'Prepíš predpis podľa aktuálnych výsledkov akcie'.


  Viac informácií o platobných predpisoch a modifikáciách nájdete v týchto návodoch:
  Vytvorenie nového predpisu v module platby
  Vytvorenie modifikácie predpisu

  Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety