Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Informácie potrebné ku plánovaniu písomiek nájdete v záložke Notifikácie/Plánovanie.

Ak nemáte vybratú hodinu, vidíte všetky udalosti všetkých tried, ktoré učíte.

Ak si vyberiete v hornom menu konkrétnu hodinu, zobrazia sa vám len udalosti (písomky, zadania projektov, DÚ atď.) pre túto konkrétnu hodinu.

V prehľadom kalendári v pravej časti je každá udalosť zobrazená malým farebným štvorčekom. Zeleným sú podfarbené tie dni, keď máte s vybranou triedou hodinu.

Čo znamenajú farebné ikony:

Konkrétny deň, keď sú naplánované nejaké udalosti, si môžete rozkliknúť. Dozviete sa tak detaily o naplánovaných udalostiach. Tieto informácie sa môžete dozvedieť aj tak, že sa nastavíte myšou nad ikonu udalosti (zobrazí sa tooltip).

Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Online hodiny v plánovaní