Ako zmazať žiaka z databázy?

Slovenčina Čeština

Ak sa vo vašej databáze nachádza žiak, ktorí ukončil štúdium pred začiatkom šk. roka, je zobrazený červenou prečiarknutou farbou a teda je potrebné ho z daného šk. roka zmazať.
Označte si daného žiaka a zvoľte "smaž":


Žiaci uložení po rokoch, tak sa žiak zmaže len z tohto šk. roka a jeho história v minulých rokoch, kedy bol žiakom školy ostane.
Pozri aj: =neprekladat: Ako sa rýchlo prepnúť do iného školského roku

Ak niekto už stihol tomuto žiakovi zadať absenciu, známky, ... tak je potrebné najprv zmazať známky, chýbanie žiaka,... a až potom žiaka môžete zmazať.
Známky a dochádzku zmažete tak, že zmažete žiakovi koniec štúdia a v známkach zmažete známky, v dochádzke absenciu (označením, že žiak je prítomný na hodine a zmažete mu ospravedlnenku). Potom žiakovi opäť nastavíte koniec štúdia a teda ho zmažete.