Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak ste žiakom pridelili online test alebo DÚ a chcete zapísať známky, systém vám ponúkne vytvoriť novú udalosť v IŽK. Jej názov je založený na názve testu, resp. pridelenia.

Mať pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK prináša takúto výhodu:
Žiak dostane informáciu o novej známke. Ak si v IŽK klikne na názov udalosti

a dá si zobraziť podrobné výsledky,

môže vidieť presne, čo mal správne a kde sa pomýlil. Táto informácia mu môže pomôcť pri príprave. Túto informáciu vidí aj rodič a môže s ňou ďalej pracovať.

Ak Vám prekáža priveľa stĺpcov v IŽK, môžete si ich usporiadať do kategórií. Žiacka knižka sa tým pre Vás sprehľadní. Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?