Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak chcete na domácu úlohu prideliť žiakom nejaké úlohy a vo svojich prípravách máte už pripravené kartičky s úlohami, ktoré chcete žiakom zadať, potom postupujte nasledovne:

Nastavte sa vo svojom pláne na vybranú tému. V pravej časti obrazovky sa vám zobrazia všetky materiály, ktoré máte k danej téme k dispozícii.

Označte niektoré z kartičiek a zvoľte "Pridať do materiálu."

Vyberte domácu úlohu.

Vyplňte názov domácej úlohy alebo ponechajte ten, ktorý predvyplnil systém.

Štandardne je termín vypracovanie domácej úlohy nastavený na nasledujúcu hodinu podľa rozvrhu. Ak chcete zmeniť termín, zaškrtnite "Do:", a kliknite na vyplnený dátum. Zobrazí sa vám kalendár. Zeleným sú podfarbené dni, keď máte so žiakmi hodinu. Stlačte "Hotovo".

Domáca úloha je pridelená. Žiaci ju môžu vyplniť aj online. V tomto prípade sa riešenia automaticky vyhodnotia a vy nemusíte úlohu opravovať.

Odpovede nájdete v sekcii Výsledky. Vyberte zo zoznamu pridelení konkrétnu domácu úlohu a zvoľte Odpovede. Zelené políčka znamenajú správne odpovede, červené znamenajú nesprávne odpovede.

Na tomto mieste môžete zadať aj známky.