Na čo je dobrá "hodina"?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

Hodina je kombináciou predmetu a skupiny žiakov, ktorých učíte.

Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Vytvoriť hodinu je veľmi jednoduché. Koncept "hodín" prináša veľa výhod:

Ak si pri vytváraní hodiny správne vyberiete žiakov, budú sa vám žiaci správne zobrazovať v triednej knihe, tak isto aj v žiackej knižke. Urobíte to len raz na začiatku roka a už viac výber žiakov nemusíte riešiť.

Pri zapisovaní známok už nemusíte vyberať zo zoznamu tried a zo zoznamu predmetov. Kliknete si na ikonu hodiny a máte všetko správne nastavené.

Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Prepojenie delených hodín s rozvrhom

Práva na zapisovanie známok v IŽK sú taktiež založené na oficiálnych hodinách. Učiteľ, ktorý má vytvorenú oficiálnu hodinu, môže zapisovať známky. Nie je potrebné, aby mu administrátor špeciálne nastavoval práva.

Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

Na hodinu je naviazaný tematický plán a prípravy v ňom.

Správy v EduPage, notifikácie o domácich úlohách, písomkách či prideleniach projektov prídu len tým správnym žiakom, ktorých máte vybratých vo svojej hodine.

Prehľad a správa hodín

Pozri aj:
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?
Vytváranie hodín - maturitných seminárov