Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Modul 'Školská jedáleň' umožňuje nastaviť viac druhov menu pre každé jedlo dňa.
Viac menu sa dá použiť aj v prípade, že škola potrebuje nastaviť odlišné menu pre určitú skupinu stravníkov - napr. diétu alebo rôzne jedlo pre MŠ a pre ZŠ.

I. NASTAVENIA MODULU

 • tabuľka 'Typy platiteľov & Cenník'

  => je potrebné vytvoriť samostatný typ platiteľa. Všetky ostatné odlišné nastavenia tak bude možné robiť samostatne.

 • tabuľka 'Výdaj stravy'

  1. stĺpec 'Počet druhov jedál (menu)' pre jednotlivé jedlá dňa - v príklade sú pre obed zadané 3 druhy, kde jedno bude bežné menu, druhé bezmliečne a tretie bezlepkové.

  2. v stĺpci 'Vidia platitelia' je možné vybrať iba určité kategórie stravníkov, ktorých sa má vybrané jedlo týkať - napr. desiatu škola poskytuje iba pre škôlku a žiakov ZŠ

  Poznámka:
  Kategória 'Nepriradené' predstavuje zobrazenie na web stránke bez prihlásenia. Ak ju neponecháte v zozname, jedálny lístok zverejnený na webe dané jedlo nebude zobrazovať.

 • v tabuľke 'Menu - Názov' môžete jednotlivé menu premenovať a priradiť skratku

  => skratka sa zobrazuje na viacerých miestach, napr. v jedálnom lístku pri zadávaní, v JL v mobilnej aplikácii užívateľa, v prehľadoch počtu jedál, v prehľadoch objednávok, na výdajnom termináli v jedálni kuchárkam ...
  => tabuľka 'Stravníci' - 'jedlá stravníkov' obsahuje zoznam objednávok pre celý mesiac, preto skratku zvoľte naozaj krátku
  => celý názov menu sa zobrazuje pri nastavovaní objednávok a tiež pri prihlasovaní/odhlasovaní cez web stránku

 • v tabuľke 'Odhlasovanie, Prihlasovanie, Zmena menu'

  => tu je potrebné pre jednotlivé typy platiteľov nastaviť, ktoré menu majú povolené
  => zvyčajne dietetici aj odelení stravníci MŠ a ZŠ nemajú výber z viacerých menu, preto v stĺpci 'Zmena menu' ponechajte voľbu 'nesprístupnené'
  -> v príklade na obrázku je pre typ platiteľa 'diéta - bezmliečna' povolene pre obed iba menu 'BML', pre typ platiteľa 'diéta - bezlepková' iba menu BL, pre ostatné skupiny stravníkov iba menu 'A'

  II. STRAVNÍCI --> 'Objednávky a Typy platiteľov'

  => konkrétnym stravníkom je potrebné nastaviť typ platiteľa a tomu zodpovedajúce menu pre objednávky

  -> v príklade na obr. má žiačka bezmliečnu diétu  III. JEDÁLNY LÍSTOK

  Pri vyplňovaní jedálneho lístka sa budú zobrazovať:
  -> riadky pre jednotlivé menu (skratky) - zadáte receptúru pre to konkrétne menu
  -> prvý a posledný riadok je nachystaný pre 'všetky' menu - ak je napr. rovnaká polievka a nápoj, tak nemusíte ich zadávať dvakrát

  Viac - Jedálny lístok - možnosti vytvorenia  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň