Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina   Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina   Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Notifikácie na zariadeniach Xiaomi


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina   Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina   Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina   Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina   Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina   Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?