Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina   Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina   Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina   Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina   Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina   Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?