Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina   Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina   Žiak - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina   Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina   Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina   V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina   Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole vzor č. 062
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Slovenčina   Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe