Prihlásenie - rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo.
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Slovenčina   Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina   Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina   Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Notifikácie na zariadeniach Xiaomi


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina   Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina   Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina   Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina   Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina   Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Správy a komunikácia

Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?
Slovenčina   Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina   Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina   Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina   Ako poslať správu učiteľom/rodičom na webe?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!


Známky

Slovenčina   Ako podpísať nové známky?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?


Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina   Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina   Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina   Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina   Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina   Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?


Odhlasovanie z obeda

Slovenčina   Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka


Domáce úlohy

Slovenčina   Kde nájdem domáce úlohy?
Slovenčina   Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina   Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Slovenčina   Žiak - ako si overím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina   Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Slovenčina   Mám v EduPage viac detí - ako si zobrazím úlohy konkrétneho dieťaťa?
Slovenčina   Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?
Slovenčina   Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Slovenčina   Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?
Slovenčina   Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?


Materiály na vyučovanie

Slovenčina   Ako sa dostanem v EduPage k maturitným testom z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina   Ako sa dostanem v EduPage k testom z Testovania 9?
Slovenčina   Ako sa dostanem k testom z Testovania 5?
Slovenčina   Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina   Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Slovenčina   Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina   Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Výsledky

Slovenčina   Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?
Slovenčina   Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu
Slovenčina   Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?
Slovenčina   Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované
Slovenčina   Ako a kde si pozriem známky?


Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina   Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina   Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí


Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca
Slovenčina   Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10) Plnoletý žiak


Prihlasovanie na akcie, konzultačné hodiny

Slovenčina   Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina   Prihlasovanie na konzultácie
Slovenčina   Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?
Slovenčina   Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu


Elektronická prihláška

Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe


Potvrdenie o návšteve školy

Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako si môžem uložiť potvrdenie o návšteve školy do mobilu?


Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina   Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina   Žiak - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina   Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina   Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina   V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina   Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole vzor č. 062
Slovenčina   Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina   Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina   Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Slovenčina   Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?
Slovenčina   Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe