Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované

Keď učiteľ zadáva žiakom test, systém EduPage žiakom pomieša otázky, ale aj odpovede (napr. jednotlivé možnosti v ABCD otázkach) .
Tj. každý žiak dostane nejaké iné poradie otázok a možností v ABCD otázkach.


Výsledky sa však u všetkých žiakov zobrazujú v rovnakom poradí bez ohľadu na to, v akom poradí ich dostal žiak v teste.
Tj. keď si žiak pozrie svoje výsledky,


otázky sú v inom poradí, než v akom ich dostal žiak pri vypracovávaní testu. To isté sa týka aj možností napr. v ABCD otázkach.

Tj. ak si žiak pamätá, že zaškrtol prvú možnosť v otázke "Označ tú skupinu čísel...", tak vo výsledkoch sa zobrazila tá možnosť až ako tretia.
Správna možnosť, ktorá je vo výsledkoch na prvom mieste, bola pri vypracovávaní testu v poradí druhá (315, 123, 432).

Systém si však presne pamätá, ktorú možnosť žiak označil. Preto sa netreba obávať, že systém odpovede zamení.