Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Rodič, ktorého do systému zadal triedny učiteľ alebo školský administrátor, má prístup k údajom o vymeškaných hodinách svojho dieťaťa.
Každý deň vidí aktuálne informácie a môže lepšie skontrolovať dochádzku svojho dieťaťa. Červené ikony označujú neospravedlnené absencie, zelené ikony sú ospravedlnené obsencie.

Na webe kliknite na dlaždičku Moja dochádzka.


Absencie sú označené červenou ikonou. Tie, ktoré sú ospravdlnené, sú podfarbené na zeleno s písmenkom "o".