Prihláška

Slovenčina Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe