V mobilnej aplikácii nemôžem pripojiť prílohu k domácej úlohe/k správe

Slovenčina Čeština

Aby ste mohli v EduPage mobilnej aplikácii pripájať prílohy napríklad v domácich úlohách alebo v správach, je potrebné, aby mala aplikácia povolený prístup k úložnému priestoru v telefóne.
Nemusíte sami zisťovať, či je prístup povolený. Ak prístup nemáte povolený, systém Vás upozorní, keď budete najbližšie chcieť pripojiť prílohu.

Kliknite "Povoliť". Potom budete môcť pripájať prílohy.

Povoliť aplikácii prístup k úložnému priestoru môžete aj cez nastavenia svojho telefónu.