Vytváranie online hodín cez Google Meet

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V triednej knihe z rozbaľovacieho menu pri hodine vyberte Online vyčovanie.


Z ponuky vyberte Google Meet.

Pokiaľ vytvárate online hodiny cez Google Meet prvýkrát musíte aplikácii EduPage povoliť prístup ku kalendáru Google. Je to potrebné na vytvorenie udalosti - online stretnutia v kalendári.

Kliknite na Sign in with Google (Prihlásiť sa pomocou Google).


Vyberte účet, pomocou ktorého chcete vytvárať online hodiny.

Pozn: Ak používate na škole mailové účty služby Gmail pre učiteľov aj pre žiakov, pri výbere konta zvoľte toto školské konto. Ak spustíte online hodinu zo školského gmailového účtu, automaticky sa budú môcť žiaci z vašej školskej domény prihlásiť k online hodine bez toho, aby ste museli každému žiakovi explicitne povoliť prístup k online stretnutiu.


Potvrďte povolenie kliknutím na Allow/Povoliť.


Odteraz už EduPage bude mať prístup do kalendára k tomuto účtu a nebude viac potrebné toto povolenie potvrdzovať.

Keď príde čas hodiny, online hodinu spustíte kliknutím na ikonu kamery, ktorá sa nachádza pri hodine a stlačením tlačidla Pripojiť.

Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?

Viac návodov: Dištančné vzdelávanie