Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V prípade absencie učiteľa, je niekedy praktickejšie jeho hodiny jednoducho posunúť, vymeniť alebo nahradiť

Môžete tak urobiť pravoklikom na riadok s hodinou a z ponuky vyberte "Presunúť".


Ako "posunúť", "vymeniť" a "nahradiť" nájdete tu:

Presun hodiny
Výmena hodín
Nahradenie hodiny