Ako si inštitúcia bez právnej subjektivy alebo inštitúcia používajúca podschránku so suffixom prepojí EduPage eGovernment a slovensko.sk?

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, prepojenie, so suffixom, bez právnej subjektivity

Slovenčina Čeština

Inštitúcie bez právnej subjektivity alebo školy/škôlky, ktoré majú schránku na slovensko.sk vedenú so suffixom si ju vedia prepojiť s EduPage:

1 V module eGovernment zvoľte "Nastavenia"

2. Zvoľte "Škola nemá právnu subjektivitu alebo používame schránku so suffixom"

3. Zadajte IČO vášho zriaďovateľa

4. Zadajte "Suffix" - toto je číslo organizačnej zložky, povie Vám ho Váš zriaďovateľ.


Ďalší postup je už rovnaký:

Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?