Maturita - administratívna

Slovenčina   Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Slovenčina   Záverečné skúšky
Slovenčina   Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení
Slovenčina   Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Slovenčina   Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Slovenčina   Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Slovenčina   Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Slovenčina   Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina   Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Slovenčina   Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Slovenčina   Definitívna známka
Slovenčina   Kde zadám predsedu maturitnej komisie?