Covid testovanie

Slovenčina   Modul Covid testovanie
Slovenčina   Nastavenie zodpovednej osoby a výber laboratória pre školu
Slovenčina   Ako dopredu zadám, ktorí žiaci sa budú testovať kloktacím testom? (Scenár 1)
Slovenčina   Ako zadám kód kloktacieho testu žiaka? (Scenár 1)
Slovenčina   Ako dopredu zadám, ktorí žiaci sa budú testovať kloktacím testom? (Scenár 2)
Slovenčina   Ako zadám kód kloktacieho testu žiaka? (Scenár 2)
Slovenčina   Ako odošlem elektronické žiadanky?
Slovenčina   Ako zadám výsledok Ag/PCR testu?
Slovenčina   Kde nastaviť právo na administráciu modulu Covid testovanie
Slovenčina   Ako preniesť žiakov, ktorí cez 'Prihlasovanie' nahlásili súhlas s kloktacími testami?
Slovenčina   Ako nastavím kedy je potrebné žiaka znovu otestovať v závislosti od typu testu a jeho výsledku?
Slovenčina   Ako môžem zmazať chybne zadaný údaj
Slovenčina   Ako doplniť chýbajúce údaje, ktoré škola potrebuje zaslať laboratóriu
Slovenčina   Ako zadám, že žiak prekonal ochorenie Covid-19
Slovenčina   Ako zadať informáciu o absolvovanom očkovaní
Slovenčina   Ako vyplniť a poslať e-žiadanku laboratóriu Unipharma
Slovenčina   Ako vyplniť a poslať e-žiadanku do laboratória Cytopathos
Slovenčina   Ako vyplniť a poslať e-žiadanku do laboratória Unilabs
Slovenčina   Ako vyplniť a poslať e-žiadanku laboratóriu Klinická Biochémia