Zisťovanie záujmu o štúdium

Slovenčina Modul Záujem o štúdium
Slovenčina Kariérový / Výchovný poradca - Prehľad: Aké informácie v module nájdem?
Slovenčina Kariérový / Výchovný poradca - Predbežné prihlášky (záujem): Kam by si prihlášku podali žiaci dnes?
Slovenčina Kariérový / Výchovný poradca - Obľúbené / zvažované školy: Ktoré školy žiaci zvažujú?
Slovenčina Kariérový / Výchovný poradca - Ako odporučiť žiakovi školu/odbor
Slovenčina Kariérový / Výchovný poradca - Komunikácia
Slovenčina Administrátor - ako prideliť právo na modul Záujem o štúdium
Slovenčina Žiak / Rodič - Predbežný záujem: Kam by som si podal prihlášku tento školský rok
Slovenčina Žiak / Rodič - Ponuka škôl a odborov: Ako zadám, nad ktorými školami uvažujem?
Slovenčina Žiak / Rodič - Obľúbené: Zoznam škôl, nad ktorými uvažujem
Slovenčina Žiak / Rodič - Odporúčania učiteľov: Kde si pozriem, aké školy mi odporúča kariérový / výchovný poradca
Slovenčina Stredná škola - Ako zabezpečím, aby žiaci videli naše odbory v ponuke na zisťovanie záujmu