Prijímacie skúšky na SŠ - základná škola

Slovenčina Prijímacie skúšky na stredné školy 2023 - info pre ZŠ
Slovenčina ZŠ - história podávaných prihlášok
Slovenčina Ako môže ZŠ opraviť prihlášku, ktorú podal rodič?
Slovenčina ZŠ - máme papierovú prihlášku na SŠ od rodiča. Máme ju zadávať do EduPage?
Slovenčina ZŠ - pohľad Naši žiaci/Po žiakoch
Slovenčina ZŠ - prehľad prihlášok podaných našimi žiakmi
Slovenčina Ako prideliť právo na modul Prijímačky (napr. výchovnému poradcovi)?
Slovenčina Ako môže ZŠ zadať prihlášky za žiaka?
Slovenčina Ako môže ZŠ podať elektronickú prihlášku za ôsmaka/piataka
Slovenčina ZŠ - ako zistím, ktorí žiaci boli prijatí/neprijatí na SŠ?
Slovenčina Ako ZŠ potvrdí prihlášku zadanú rodičom?
Slovenčina V prihláške na strednú školu sa nezobrazuje/je nesprávne zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina Ako si základná škola uloží rozpracovanú prihlášku svojho žiaka na strednú školu, ak ju ešte nechce podať?
Slovenčina V prihláške na strednú školu chýbajú známky na vysvedčení
Slovenčina Ako si výchovný poradca pozrie zoznam vhodných stredných škôl pre uchádzača?
Slovenčina Ako rýchlo zistím, ktoré prihlášky ešte neboli našou školou potvrdené?